tegoed: stevendamron

Ondanks alle zorgen over de hogere rentetarieven, zijn de rendementen van de Schatkist erin geslaagd om verder af te nemen in de laatste week, met een tienjaars schatkistpapier dat daalde naar 3,45%, het laagste punt van een tradingtraject van bijna twee maanden. De daling van de rendementen is indrukwekkender, gezien de beter dan verwachte economische gegevens, de verdere verbeteringen van de belangrijkste liquiditeitsmaatregelen, een nieuwe dosis voorraad schatkistpapier en nog een week met hogere aandelenkoersen. Elk van deze factoren, laat staan ​​alles, zou normaal voldoende zijn geweest om de rendementen hoger te drukken gezien de lichte handelsomstandigheden in de zomer.

10 Year Treasury Bond Rates Perplexing

Beleggers zouden niet misleid zijn om te verwachten dat de rente op de Schatkist vorige week zou stijgen. De S & P 500 heeft nog eens 0,25% toegevoegd bovenop de 2,2% winst van de vorige week. De economische gegevens bleven per saldo de verwachtingen overtreffen. In de meest recente week vertoonden zowel de S & P / Case-Shiller Home Price Index als de House Price Index van het Federal Housing Finance Agency winst voor de tweede opeenvolgende maand in de huizenprijzen. De verkoop van nieuwe huizen en het consumentenvertrouwen overtreffen de verwachtingen, en de vrijgave van duurzame goederen wees op een scherpere dan verwachte terugval in bedrijfsuitgaven. Hoewel het bbp in het tweede kwartaal met -1% ongewijzigd bleef, is een groter dan verwachte inventarisatie van de voorraden een goed voorteken voor de toekomstige economische groei. Het stijgende aanbod van Schatkist bleek wederom niet problematisch te zijn, zelfs met lagere totale opbrengsten. Een andere dosis recordaanbod werd gemakkelijk verteerd doordat de Schatkist $ 109 miljard in nieuwe 2-, 5- en 7-jaars bankbiljetten verkocht. Ook een belangrijke liquiditeitsmaatstaf die we vaak beschouwen, de TED Spread, liet opnieuw een gestage verbetering zien door af te nemen tot 0,21%, het laagste niveau sinds februari 2007. De lagere spread weerspiegelt minder risico's in het banksysteem.

Waarom de veerkracht?

Het belangrijkste is dat goedaardige inflatie heeft bijgedragen aan de ondersteuning van de Treasury-markt. Core CPI voor juli daalde tot 1,5% op jaarbasis. Obligatiebeleggers richten zich meer op deze maatregel dan op de algehele CPI, die de prijzen van vluchtige energie en voedingsmiddelen omvat. De Core CPI zal naar verwachting licht dalen door het jaareinde, wat gunstig is voor obligatiehouders. De goedaardige inflatievisie kreeg onlangs een lift door de teloorgang van de hervorming van de gezondheidszorg, die naar verwachting $ 1 biljoen aan het tekort zou toevoegen. Hoewel de rekening kan worden herzien, was de verminderde druk op het begrotingstekort een opluchting voor Treasuries-beleggers die zich al zorgen maakten over nieuwe uitgiften.

In een bijkomstig geval was de boodschap van centrale bankiers van de jaarlijkse terugtrekking van de Federal Reserve in Jackson Hole dat de huidige monetaire stimulus nog enige tijd op zijn plaats zou blijven. Centrale bankiers hadden geen haast om de stimulus te snel te verwijderen en leken te suggereren dat de rentetarieven langer in de wacht zouden blijven staan ​​dan werd weerspiegeld in de huidige marktverwachtingen. Fed Fund-futures geven aan dat de Fed de rentetarieven voor het eerst in 2Q10 zal verhogen, terwijl de consensus van economen verwacht dat de eerste renteverhoging zal plaatsvinden in het late derde kwartaal tot en met het vierde kwartaal van het jaar. Omdat inflatie en het beleid van de centrale bank de belangrijkste drijfveren zijn voor rentetarieven, heeft goed nieuws op beide fronten de schatkist geholpen.

Half augustus brachten de gegevens van Treasury International Capital System (TICS) een gezonde aankoop van Treasuries door buitenlanders aan het licht. Braziliaanse centrale bank President
Henrique Meirelles versterkte de steun voor die verkopen door vorige week te verklaren dat Brazilië de staatsobligaties opnieuw opbouwde en "geen vast beleid" had om geld uit Treasuries te verwijderen. De schatkistmarkt verwelkomde het nieuws; Brazilië, de op drie na grootste buitenlandse houder van Treasuries, was met name afwezig in aankopen door de Schatkist in 2009.

Het hoofd van Fed Extended

Ten slotte had de herbenoeming van Fed Chairman Bernanke op een nieuwe termijn, hoewel verwacht, een kalmerende uitwerking op de beleggers in Treasuries. De marktonzekerheid wordt meestal ingecalculeerd via hogere opbrengsten en als zich een verrassing voordoet, zou de rente op staatsobligaties waarschijnlijk hoger zijn uitgevallen.

Deze week vormen een zware lijst economische gegevens en het vrijgeven van de notulen van de FOMC-bijeenkomst van augustus een aantal potentiële uitdagingen voor Treasuries. Gezien de recente onverschilligheid van de markt voor economische rapporten en een goedaardige Fed, zal het rentepeil van de Schatkist waarschijnlijk aanhouden, waardoor rentebaten de aanjager van rendement zullen zijn, aangezien september begint. De range-gebonden Treasury-omgeving heeft ertoe bijgedragen dat de obligatiemarkt tot en met 28 augustus een totaal rendement van 4,2% behaalde, gemeten aan de hand van de Barclays Aggregate Bond Index. Rentebaten spelen een grotere rol bij hoogwaardige obligaties, die gevoeliger zijn voor rentebewegingen, dankzij de prijsstabiliteit die wordt geboden door de range bound-omgeving.

Wij geloven dat de range bound-handelsomgeving, gedefinieerd door een 10-jarig treasury-rendement van 3,3% tot 4,0%, zich op korte termijn zal voortzetten en de obligatiemarkt op koers zal houden om te voldoen aan onze prognose van een gemiddeld tot hoog totaalrendement van één cijfer die we herhaalden in onze Mid-Year Outlook 2009. Naarmate het einde van het jaar nadert, kan het topsegment van het rendementsbereik opnieuw worden getest, aangezien beleggers de inflatievooruitzichten van 2010 inschatten en de nabijheid van een mogelijke Fed-renteverhoging beoordelen. Op dat moment zullen dure Treasury-waarderingen moeilijk te handhaven zijn als het risico toeneemt. Er zijn geen significante veranderingen in de nabije toekomst, maar Treasuries zullen waarschijnlijk binnen een bereik blijven en rente-inkomsten kunnen in de toekomst een prominentere driver voor prestaties worden. Vanwege de langetermijnrisico's zijn we echter voorzichtig met Treasuries en blijven we onderwogen.

BELANGRIJKE BEKENDMAKINGEN

  • De meningen in dit materiaal zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en zijn niet bedoeld als een specifiek advies of aanbeveling voor een persoon. Om te bepalen welke investering (en) mogelijk voor u geschikt zijn, raadpleegt u uw financieel adviseur voordat u belegt. Alle prestatiereferenties zijn historisch en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle indices zijn niet beheerd en kunnen niet rechtstreeks worden geïnvesteerd.
  • Noch LPL Financial, noch een van haar gelieerde ondernemingen maken een markt in de besproken investering, noch hebben LPL Financial of aan haar gelieerde ondernemingen of haar functionarissen een financieel belang in effecten van de uitgevende instelling waarvan de investering wordt aanbevolen, noch hebben LPL Financial noch haar dochterondernemingen medeorganisator van een openbare aanbieding van effecten van de emittent in de afgelopen 12 maanden.
  • Staatsobligaties en Treasury Bills worden door de Amerikaanse overheid gegarandeerd voor tijdige betaling van hoofdsom en rente en bieden, indien aangehouden tot einde looptijd, een vaste rentabiliteit en vaste hoofdsom. De waarde van aandelen uit fondsen is echter niet gegarandeerd en zal fluctueren.
  • De marktwaarde van bedrijfsobligaties zal fluctueren en als de obligatie vóór de eindvervaldag wordt verkocht, kan het rendement van de belegger verschillen van het geadverteerde rendement.
  • Obligaties zijn onderhevig aan markt- en renterisico als ze vóór de eindvervaldag worden verkocht. Obligatiewaarden zullen afnemen naarmate de rentetarieven stijgen en zijn afhankelijk van beschikbaarheid en prijsverandering.
  • High Yield / Junk Obligaties zijn geen effecten van beleggingskwaliteit, brengen aanzienlijke risico's met zich mee en moeten over het algemeen deel uitmaken van de gediversifieerde portefeuille van geavanceerde beleggers.
  • GNMA's worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid met betrekking tot de tijdige hoofdsom en rente, maar deze garantie is niet van toepassing op het rendement en beschermt evenmin tegen verlies van hoofdsom als de obligaties worden verkocht vóór de betaling van alle onderliggende hypotheken.
  • Muni-obligaties zijn onderhevig aan markt- en renterisico als ze vóór de eindvervaldag worden verkocht. Obligatiewaarden zullen afnemen naarmate de rente stijgt. Rente-inkomsten kunnen onderworpen zijn aan de alternatieve minimum belasting. Federaal belastingvrij, maar andere staats- en lokale en lokale belastingen zijn mogelijk van toepassing.
  • Beleggen in beleggingsfondsen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van kapitaal. Investeringen in gespecialiseerde industriesectoren hebben extra risico's, die in het prospectus worden geschetst.
  • Aandeleninvesteringen omvatten risico's waaronder verlies van kapitaal.

Top Tips:
Reacties: